หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือ

Download1.รายละเอียดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7

https://www.dropbox.com/s/ah821n1wwd7rhbm/1.Camp%20details.pdf?dl=0

2.กำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7

https://www.dropbox.com/s/1gg18dx8q3vh27k/list.pdf?dl=0

3.ใบสมัครวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7

https://www.dropbox.com/s/sq7dr5eeds9ug4t/3.Form.pdf?dl=0

4.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 

https://www.dropbox.com/s/21q8y48loj3fl8z/4.poster.jpg?dl=0

5.สิ่งที่ต้องเตรียมไปค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7

https://www.dropbox.com/s/8xgjx53mjctirfh/5.Appliances.pdf?dl=0

 

6.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7

https://www.dropbox.com/s/1gg18dx8q3vh27k/6.List%20of%20selected%20candidates..pdf?dl=0


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap