หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
แจ้งเลื่อนประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
Created by : , Publish 15 Jun 2018 , Views 116

                สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) ขอแจ้งการเลื่อนประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ตามที่สถาบันฯได้กำหนดประกาศผลการทดสอบจากเดิมในวันที่ 15 มิ.ย.61เปลี่ยนเป็นในวันที่ 20 มิ.ย.61

                จึงเรียนมาเพื่อทราบ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap