หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
แจ้งเลื่อนประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และ ลูกจ้าง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6 และ 7
Created by : , Publish 29 Sep 2017 , Views 161

        ขอเลื่อนประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และ ลูกจ้างประจำปี 2560 ครั้งที่ 6 และ 7 เนื่องจากต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ สทป. และจะประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างภายในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap