หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง (ผู้พิการ) ประจำปี 2560
Created by : , Publish 04 Sep 2017 , Views 109

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง (ผู้พิการ) ประจำปี 2560

---------------------------------------------


            ตามที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ประจำปี 2560 จำนวน 2 อัตรา ขอประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และ ทดสอบทางจิตวิทยา และ ขั้นตอนที่ผู้สมัครต้องดำเนินการ ดังนี้

              1.   ผู้สมัครที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และ ทดสอบทางจิตวิทยา มีดังนี้


                        2.    กำหนดการสอบสัมภาษณ์ , สอบจิตวิทยา  ดังนี้

                      2.1 สอบจิตวิทยา วันที่ 20 กันยาน 2560 – 22  กันยายน  2560  ทั้งนี้ทางส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลจะติดต่อและนัดหมายวันเวลาอีกครั้งหนึ่ง


            ผู้สมัครที่มีคะแนนสัมภาษณ์เกินกว่า 60% ของคะแนนสอบทั้งหมด และสามารถผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการเสนอรายชื่อให้ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศพิจารณาคัดเลือกและบรรจุเป็นลูกจ้าง

                3.    ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (ผู้พิการ) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) วันที่ 29 กันยายน 2560

                4.    ผู้สมัครที่เข้าสอบสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ, รองเท้าหุ้มส้น (รองเท้าคัทชู) โดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้าสอบสัมภาษณ์หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

โทร. 02-980-6688 ต่อ 1133  email : recruitment@dti.or.th
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap