หน้าแรก >> สมัครงาน ข่าวสาร HR
ข่าวสาร HR

        ขอเลื่อนประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน (IAD) เนื่องจากต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ สทป. และจะประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ภายในเดือน ธ.ค.59

 


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap