หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม

       สทป. ทดลองใช้งานจริงจรวดดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อช่วยเสริมภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงเมฆเย็น
       สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. ร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ทดลองใช้งานจริงของระบบการทำงานจรวดดัดแปรสภาพอากาศ ณ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง การทดลองใช้งานจริงของจรวดดัดแปรสภาพอากาศในครั้งนี้ เพื่อยืนยันผลการออกแบบและพัฒนาระบบให้มีสมรรถนะสูงเพียงพอ สำหรับใช้ในภารกิจปฏิบัติการทดลองทำฝนจากเมฆเย็นในสภาพอากาศของประเทศไทย โดยมี พล.อ.อ.สุรศักดิ์ มีมณี ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมสังเกตการณ์การทดลองใช้งานจริงจรวดดัดแปรสภาพอากาศ 
การพัฒนางานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket) ได้ดำเนินการในลักษณะสร้างความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงาน คือ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ตามบันทึกข้อตกลงโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นการบูรณาการจุดแข็ง ทั้งด้าน กำลังพล ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ในการพัฒนาจรวด และอุปกรณ์ไพโรเทคนิคสำหรับใช้เสริมในภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงและการเกษตรของประเทศไทย ในพื้นที่ที่เครื่องบินไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติการได้ เป็นวิธีการดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดฝนได้ในยามจำเป็น ซึ่งประเทศไทยยังคงต้องพัฒนาองค์ความรู้และปรับปรุงเทคโนโลยีในการทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap