หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
   ร่วมจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบรอบ 131 ปี
   สทป. ร่วมจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี 2561 ครบรอบ 131 ปี โดยมี พล.อ.วิสุทธิ์  นาเงิน รอง ปล.กห.1 ผู้แทน ปล.กห. เป็นประธานเปิดงาน และให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ แนะนำ สทป. โดยมี น.ท.สมพงษ์   โพธิ์เกษม นักวิจัยอาวุโส 5 ผู้แทน ผอ.สทป. ให้การต้อนรับ ในงานครั้งนี้ สทป. ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา แนะนำหลักสูตรและทุนการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และวารสาร DTech ให้แก่ ผู้ร่วมงานซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป กว่า 300 คน  ณ ลานภูธเรศ (ชุมชนแพร่งภูธร)
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap