หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
   สทป. ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์พัฒนาต้นแบบระบบอ่านป้ายทะเบียนขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้
   สทป. จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบอ่านป้ายทะเบียนขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ระหว่าง สทป. และ ม.สงขลานครินทร์ โดยได้เกียรติจาก พล.อ.ชัยชาญ  ช้างมงคล  รมช.ว่าการกระทรววงกลาโหม เป็นประธานในพิธี และ พล.อ.พลพล  มณีรินทร์ ประธานกรรมการ สทป. ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีกับการลงนามในครั้งนี้
   โดยมี พล.อ.อ.ดร.ปรีชา  ประดับมุข ผอ.สทป. พร้อมด้วย รศ.ดร.พีระพงศ์   ทีฆสกุล อธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โดยมีขอบเขตความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบป้ายทะเบียนขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ณ ห้องประชุมสยามปฐพีพิทักษ์ ชั้น 10 สทป. เมื่อวันที่ 26 ก.พ.61
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap