หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
ปล.กห. เยี่ยมชมโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สทป.
พล.อ. เทพพงศ์ ทิพยจันทร์  ปล.กห. พร้อมคณะ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พล.อ.อ. ดร. ปรีชา  ประดับมุข ผอ.สทป. ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปในเรื่อง ภารกิจ และขีดความสามารถของโรงปฏิบัติการฯ และรับชมการทดสอบจรวดภาคสถิต ขนาด 89 มม. เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap