หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
   สทป. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา “อากาศยานไร้คนขับ”
   สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา “อากาศยานไร้คนขับ” สู่การใช้ประโยชน์ ระหว่าง 5 หน่วยงาน คือ วช. โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการ วช.,  สทป. โดย พล.อ.อ. ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป., สวพ.ทบ. โดย พลตรี ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ., สวพ.ทร. โดย พล.ร.ต. ก่อเกียรติ ปั้นดี ผอ.สวพ.ทร. และ ศวอ.ทอ. โดย พล.อ.ต. สฤษดิ์พร สุนทรกิจ ผอ.ศวอ.ทอ. เพื่อแสดงความร่วมมือทางวิชาการและผลักดันการพัฒนา “อากาศยานไร้คนขับ” สู่การใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันในการผลักดันการพัฒนา “อากาศยานไร้คนขับ โดยการส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากรและบุคลากร ให้สามารถนำไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 2 ก.พ.61
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap