หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
   สทป. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สทป. ย่างเข้าสู่ปีที่ 10 

   สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม หรือ สทป. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเข้าสู่ปีที่ 10 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ธีรฉัตร คำรพวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้แทน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี โดยมี พลเอก พอพล  มณีรินทร์ ประธานกรรมการ สทป. และ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทป. 
    ภายในงานจัดพิธีการบวงสรวงและทำบุญเลี้ยงพระประกอบพิธีสงฆ์ จำนวน 10 รูป  เพื่อความเป็นสิริมงคล และในโอกาสนี้ สทป. ยังได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนา และจัดพิธีรับมอบหุ่นยนต์ ในโครงการวิจัยและพัฒนาระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด (EOD ROBOT) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  เพื่อที่ สทป. จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการร่วมวิจัยในครั้งนี้ มาพัฒนาต่อยอดให้กับหุ่นยนต์ขนาดกลางของ สทป. ต่อไป  ณ บริเวณโถงรับรอง ชั้น 10 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap