หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
ต้อนรับ ผบ.รร.สธ.ทอ. เยี่ยมชมโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สทป
        พลอากาศเอก ดร.ปรีชา  ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับคณะ พลอากาศตรี เดชอุดม  คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ จำนวน 102 คน 
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานครสวรรค์ และฟังบรรยายสรุปภารกิจการดำเนินงานของ สทป. และโรงปฏิบัติการ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทป. ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap