หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
   สทป. ร่วมจัดนิทรรศการวันพระบิดาแห่งทหารปืนใหญ่ 
   เนื่องในโอกาสวันทหารปืนใหญ่ สทป. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยจรวดหลายลำกล้อง DTI-1G และ DTI-2 โดย ศป. จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะ "พระบิดาแห่งการทหารปืนใหญ่" โดยมี พล.อ.โกญจนาท  ศุกระเศรณี ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมี พ.อ. ผศ.ดร.ทวิวัชร วีระแกล้ว ผู้แทน สทป. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทป. ให้การต้อนรับคณะ ณ ศป. จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 60

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap