หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. เข้าร่วมการสาธิตอำนาจการยิง เหล่า ป. ประจำปี 60

สาธิตจรวดหลายลำกล้อง DTI – 2
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. ได้รับเชิญจากศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) ให้เข้าร่วมการสาธิตอำนาจการยิง เหล่า ป. ประจำปี 60 เพื่อแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และสาธิตอำนาจการยิงของเหล่า ป. ให้กับคณะนักศึกษาหลักสูตร วปอ. คณะนักศึกษาหลักสูตร วทบ., วทร., วทอ. และ วสท. คณะนายทหารนักเรียน รร.สธ.ทบ., รร.สธ.ทอ. และหลักสูตรชั้นนายพัน รวมทั้งผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และสื่อมวลชน ซึ่งเป็นนักศึกษาและนายทหารนักเรียนจากหลักสูตรต่าง ๆ ของกองทัพ โดยทีมนักวิจัย สทป. ได้ทำการยิงสาธิตจรวดหลายลำกล้อง DTI-2  ระยะยิง 10 กม. จากรถฐานยิงจรวดแบบสายพานติดตั้งท่อยิงจรวดหลายลำกล้องแบบหกเหลี่ยม ณ สนามยิงปืนใหญ่ เขาพุโลน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ผลการยิงสาธิตจรวดหลายลำกล้อง DTI-2 ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ชนินทร์ จันทรโชติ ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  เป็นผู้แทนผู้บริหาร สทป. เข้าร่วมชมการยิงสาธิตและเป็นกำลังใจให้กับทีมนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap