หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม

   สทป. ต้อนรับคณะวิทยาลัยป้องกันประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
   สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) โดย พล.อ.อ. ดร. ปรีชา  ประดับมุข ผอ.สทป. ให้การต้อนรับ LT GEN Tran Viet Khoa , President of the National Defense Academy of Vietnam พร้อมคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนคณะวิทยาลัยป้องกันประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาของ สทป. ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของ สทป. ณ ห้องสยามปฐพัพิทักษ์ ชั้น 10 สทป. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap