หน้าแรก >> บริการของเรา ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค
การต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเพื่อการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่พระราชพิธีฯ
Created by : , Publish 02 Oct 2018 , Views 37

ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค ร่วมดำเนินการสกัดข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อสร้าง Ground Feature ในลักษณะ 3 มิติ และทำการกำหนดที่ตั้งอุปกรณ์ต่อต้านโดรนรวมถึงตั้งค่าขีดความสามารถเชิงพื้นที่ของอุปกรณ์ เพื่อการรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่พระราชพิธีฯ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap