หน้าแรก >> บริการของเรา ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค
เทคโนโลยีป้องกันประเทศกับภารกิจการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Created by : , Publish 18 Jul 2018 , Views 24

ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค ทำการออกแบบและสร้างหลักสูตรการอบรมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ ในภารกิจการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แก่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีsนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap