หน้าแรก >> บริการของเรา ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค
ผลงานการผลิตแผนที่สามมิติ ในการสำรวจป่าชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติ
Created by : , Publish 01 Oct 2018 , Views 38

ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค นำเสนอผลงานการผลิตแผนที่สามมิติ ในพิธีลงนามข้อตกลงการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการสำรวจป่าชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติ ระหว่างกรมป่าไม้ และสทป. ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap