หน้าแรก >> บริการของเรา ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค
Knowledge Sharing ครั้งที่ 5 โดย พล.ร ต. วรวุฒิ วงศ์สินธน
Created by : , Publish 25 Sep 2015 , Views 42

การบรรยายKnowledge Sharing ครั้งที่ 5/2558 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558
เวลา 0830-1630 ณ ห้องประชุมสยามปฐพีพิทักษ์ ชั้น 10
เรื่อง องค์ความรู้การผลิตลูกปืนและอาวุธนำวิถี 
โดย พล.ร.ต.วรวุฒิ วงศ์สินธน ผอ.ศูนย์บริการวิชาการและเทคนิค

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap