หน้าแรก >> บริการของเรา วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
บทวิเคราะห์ : สรุปอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริงในภารกิจทางทหาร 3 เหล่าทัพ


การใช้อุปกรณ์และเครื่องช่วยมือประกอบการฝึกในภารกิจทางทหาร มีการแพร่หลายและเติบโตมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเทคโนโลยีดิจิตอลและสารสนเทศมีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ ระบบอำนวยการและสิ่งอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้ในการฝึกและการจำลองการฝึกเสมือนจริงทางทหารก็ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัยสมจริงมากยิ่งขึ้นตามลำดับเช่นเดียวกัน ...

...
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap