หน้าแรก >> บริการของเรา วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
บทวิเคราะห์ : การวิเคราะห์ขีดความสามารถเทคโนโลยีในงาน ADECS 2018


รายงานวิเคราะห์เทคโนโลยีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการรวบรวมข้อมูลขีดความสามารถเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้านการจำลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริงในมิติทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ขององค์กรและบริษัทต่าง ๆ ในงาน Asia Defence Expo & Conference Series 2018 ...

...
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap