หน้าแรก >> บริการของเรา วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
บทวิเคราะห์ : ยุทโธปกรณ์และปฏิบัติการโจมตีแหล่งผลิตอาวุธเคมีของซีเรียด้วยขีปนาวุธร่อน


ในปัจจุบันพื้นที่ตะวันออกกลาง (Middle East) จัดเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความขัดแย้งในรูปแบบที่มีความซับซ้อนสูงจากการแทรกแซงของชาติมหาอำนาจ (อาทิ สหรัฐอเมริกาและพันธมิตร รัสเซีย) และชาติที่มีอิทธิพลสูง(ซาอุดีอาระเบีย อิสราเอล ตุรกี และอิหร่าน) โดยรอบ รวมถึงชนกลุ่มน้อย/กองกำลังติดอาวุธในพื้นที่ (เคิร์ด ISIS และ FSA) มาอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานาน ...

...
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap