หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท Guardtime
สทป. นำคณะทำงานโครงการ D43 ประเมินมาตรฐานระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก
สทป. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
ความร่วมมือในโครงการพัฒนาการผลิตลูกปืนจริงขนาด 30 มม.
สทป. ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการช่วยลดสถานการณ์ฝุ่นละอองเฉพาะพื้นที่ ของ กระทรวงกลาโหม
ความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาการตรวจจับวัตถุระเบิดจากภาพเอกซเรย์ สำหรับติดตั้งบนหุ่นยนต์ตรวจการณ์วัตถุระเบิด”
ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาการผลิตลูกปืนจริงขนาด 30 มม.
ลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์ระบบแอคทีฟ
สทป. ต้อนรับคณาจารย์และ นทน.หลักสูตร สธ.บังคลาเทศ
สทป. จัดงานสัมมนา "DTI Technology Challenge Day In Collaboration with Ravens Challenge”
สทป. ต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap