หน้าแรก >> บริการของเรา วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
previous 1 2 3 4 next
บทความ : โดรนแหล่งธุรกิจแห่งใหม่ใน New S-Curve
ปัจจุบันเรารู้จักและคุ้นเคยกับอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนว่าเป็นอากาศยานที่มีผู้ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ สามารถทำการบินได้ในแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติกันเป็นอย่างดีแล้ว โดรนเป็นเทคโนโลยีที่ต้องอาศัยพหุวิทยาการทางด้านวิศวกรรม โดรนได้รับการบรรจุอยู่ในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) ...
วิกฤตพลังงาน เรื่องใกล้ตัวที่ควรตระหนักรู้
ในอดีตที่ผ่านมา โลกของเราเกิดความขัดแย้งต่างๆ มากมาย เริ่มแรกมีสาเหตุจากความต้องการครอบครองอาณาเขต มีการล่าอาณานิคม การครอบครองเส้นทางการค้าขายเครื่องเทศ ซึ่งในสมัยนั้นถือเป็นสิ่งจำเป็นและมีค่ามาก มีการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุ ป่าไม้ ต่อมาโลกเรามีความก้าวหน้ามากขึ้น มีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้มีการใช้พลังงานมากขึ้น จึงเป็นยุคของการแย่งชิงแหล่งพลังงาน เกิดความขัดแย้งต่างๆ และบางครั้งขยายตัวจนกลายเป็นสงคราม ไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สอง สงครามอ่าวเปอร์เซีย ข้อพิพาทเขตแดนในน่านน้ำระหว่างประเทศ จนถึงความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนในปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่แฝงด้วยเรื่องการแย่งชิงแหล่งพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ แหล่งน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ...

การวิจัยและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อความมั่นคง
จากสภาวการณ์ปัจจุบันที่งบประมาณด้านความมั่นคงมีจำกัด ดาวเทียมขนาดเล็กจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับดาวเทียมเพื่อความมั่นคง ด้วยคุณสมบัติที่นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าแล้ว ยังสามารถสร้างขึ้นได้ง่ายกว่า รวดเร็วกว่า และการนำส่งสู่วงโคจรสามารถทำได้ง่ายกว่า แต่โจทย์สำหรับการวิจัยและพัฒนาคือการทำให้ดาวเทียมขนาดเล็กมี ประสิทธิภาพ (Performance) ความเชื่อถือได้ (Reliability) และ อายุการใช้งาน (Longevity) ในระดับที่สามารถทำงานทดแทนดาวเทียมขนาดใหญ่ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้ ดาวเทียมขนาดเล็ก

เทคโนโลยีระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่ (Fire Control System)
เหล่าทหารปืนใหญ่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชาแห่งสนามรบ” อันเป็นผลมาจากคุณลักษณะและขีดความสามารถของเหล่าที่สามารถบังคับวิถีการรบได้ด้วยอำนาจการยิงซึ่งสามารถสร้างความสูญเสียแก่ฝ่ายตรงข้ามได้สูงที่สุดในบรรดาระบบอาวุธทั้งหมดที่มีอยู่ในสนามรบ ในการสงครามยุคใหม่นั้น จังหวะการรบ (Tempo) นั้นยิ่งเร็วกว่าเดิมมากทำให้การสนับสนุนด้วยการยิงของปืนใหญ่นั้นต้องกระทำอย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งกว่าเดิม
บทความ : อาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง: อาวุธชีวภาพ

อาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง: อาวุธชีวภาพ

อาวุธชีวภาพ หรือ Biological Weapon ในความหมายที่เข้าใจง่ายๆ คือ ?อาวุธเชื้อโรค?เป็นอาวุธที่ได้มาจากตัวสิ่งมีชีวิต รวมทั้งสารอื่น ๆ ที่สิ่งมีชีวิตนั้นผลิตขึ้นมา มีการพัฒนาวิธีใช้งานโดยการเพาะเลี้ยงและเก็บรักษาเชื้อไว้เป็นจำนวนมาก เมื่อถึงเวลาที่ต้องการใช้ก็นำไปโปรยในอากาศ หรือใส่ในหัวรบขีปนาวุธยิงสู่เป้าหมาย เมื่อเชื้อโรคหรือสารพิษของสิ่งมีชีวิตแพร่กระจายไป โดยการปนเปื้อนในอาหาร และน้ำ หรือมีสัตว์เป็นพาหะ ทำให้เชื้อโรคหรือสารพิษนั้น ติดเชื้อในคน สัตว์ และพืช ก็จะทำให้เกิดความเจ็บป่วย และตายในที่สุด


บทความ: เครื่องบินขับไล่ยุคที่ห้า

เครื่องบินขับไล่ยุคที่ห้า เป็นการจัดประเภทของเครื่องบินขับไล่ ที่ใช้โดยสหรัฐอเมริกาและนานาประเทศ ซึ่งรวมถึงเครื่องบินขับไล่ที่มีสมรรถนะสูงสุดในยุคปัจจุบัน (ค.ศ.2013) โดยเครื่องบินขับไล่ยุคที่ห้านั้นจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขั้นสูงกว่าเครื่องบินขับไล่ยุคที่สี่ในหลายประการ แต่คุณลักษณะที่แตกต่างอย่างชัดเจนของเครื่องบินขับไล่ยุคที่สี่และยุคที่ห้านี้ ยังคลุมเครือและเป็นที่ถกเถียงกันทั่วไป ตัวอย่างเช่น บริษัท Lockheed Martin ได้กำหนดนิยามว่า เครื่องบินขับไล่ยุคที่ห้านั้นต้องมีคุณสมบัติการล่องหนหรือถูกตรวจจับได้ยากจากเรดาร์แม้ในยามที่ติดอาวุธก็ตาม มีโครงสร้างอากาศยานที่มีสมรรถนะสูง มีระบบสื่อสารการบินที่ทันสมัย และการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยพร้อมระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกับองค์ประกอบอื่นๆ ในสมรภูมิรบเพื่อให้เกิดการหยั่งรู้สถานการณ์อย่างทันท่วงที ...


บทความ: อีกก้าว ... ในการสร้างแสนยานุภาพ ให้กองทัพไทยด้วยการพึ่งพาตนเอง

บทความนี้เป็นการถอดความโดยคร่าว ๆ จากการแสดงปาฐกถาพิเศษของพลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในหัวข้อ "อีกก้าว ... ในการสร้างแสนยานุภาพ ให้กองทัพไทยด้วยการพึ่งพาตนเอง" เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาขึ้นสู่ปีที่ 5 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. วันที่ 23 มกราคม 2556 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)


บทความ: การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2555 ณ กองบิน 23 จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2556 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2555 โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้การต้อนรับที่กองบิน 23 จ.อุดรธานี

บทความ: งานสาธิตการยิงปืนใหญ่ ณ พลับพลาสาธิตเขาพุโลน จ.ลพบุรี
เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 55 ที่ผ่านมา ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้สาธิตการยิงปืนใหญ่ ณ พลับพลาเขาพุโลน จ.ลพบุรี ให้กับคณะนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เข้าเยี่ยมชมการบรรยายสรุป และชมสาธิตอาวุธยุทโธปกรณ์ และอำนาจการยิงของเหล่าทหารปืนใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยระบบค้นหาเป้าหมาย ระบบอำนวยการยิง ระบบควบคุมและแจ้งเตือนภัย ระบบอาวุธ – กระสุน และระบบควบคุมบังคับบัญชา รวมทั้งสาธิตการยิงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ทางฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ สทป. ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับชมการสาธิตดังกล่าว จึงเก็บภาพ และข้อมูลมาฝากกันตามรายละเอียดต่อไปนี้

บทความ: จรวดและระเบิดนำวิถี เขี้ยวเล็บของอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก

อากาศยานไร้นักบินหรือ UAV ได้ถูกนำมาใช้งานในทางทหารอย่างเป็นรูปแบบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1960 โดยได้เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มขีดความสามารถและตอบโจทย์ทางด้านยุทธวิธีให้กับกำลังรบภาคพื้นดินในด้านของการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation) ด้วยการบินลาดตระเวน เฝ้าตรวจ พิสูจน์ทราบ ค้นหาและชี้เป้าหมาย และได้รับการพัฒนาและถูกนำไปใช้งานอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา UAV ได้กลายมาเป็นยุทโธปกรณ์หลักที่สำคัญของทั้งกองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ ในหลายประเทศ เนื่องจาก UAV เป็นอากาศยานที่ไม่มีนักบินและควบคุมด้วยสถานีควบคุมภาคพื้นดินที่อยู่ห่างไกลออกไป จึงทำให้เหมาะสมกับภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงและมีความต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน อีกทั้ง UAV ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับหรือ Payload ได้หลายประเภทตามความเหมาะสมของภารกิจ จึงทำให้มีความคล่องตัว UAV ใช้เวลาน้อยในการเตรียมความพร้อมที่จะขึ้นบิน และสามารถขึ้นบินและลงจอดได้จากทางวิ่งที่มีระยะสั้น ทำให้มีความอ่อนตัวสูง


เรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือชุดใหม่ของกองทัพเรือ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้รับเชิญจาก Marsun Shipbuilding และกองทัพเรือให้เข้าร่วมในพิธีวางกระดูกงูเรือชุดใหม่ของกองทัพเรือคือเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ที่อู่ของบริษัท Marsun Shipbuilding ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ประกอบพิธีวางกระดูกงูและเจิมเรือทั้ง 3 ลำที่กำลังสร้างอยู่เพื่อความเป็นสิริมงคล


บทความ: พลังงานแสงอาทิตย์ กับการทหารไทย
สำหรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่ประเทศไทยกำลังมาแรงอยู่ในปัจจุบันคงปฎิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานจากแสงอาทิตย์ ที่ถูกนำมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยผ่านทางกระบวนการผลิตโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ (solar cell) ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบโซล่าฟาร์ม (solar farm) ที่มีการลงทุนกันอย่างกว้างขวางในประเทศของเรา ทั้งในภาคส่วนของรัฐและเอกชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ารัฐบาลมีการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านพลังงาน จากการมีนโยบายด้านพลังงานชัดเจนในการสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก โดยให้การไฟฟ้ามีการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตลอดโครงการ ในราคาวัตต์ละประมาณ 8 บาท รวมทั้งอุปกรณ์ชุดโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ที่ใช้เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ปัจจุบันมีราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพสูง จนสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้อย่างคุ้มทุนด้วย ...

บทความ: ระบบต่อต้านขีปนาวุธข้ามทวีปกับการรับมือของการทดสอบยิงจรวดของเกาหลีเหนือ
แผนการยิงจรวดส่งดาวเทียม Unha-3 ของเกาหลีเหนือระหว่างวันที่ 12 ถึง 16 เมษายน ที่จะถึงนี้ ถึงแม้ทางการของเกาหลีเหนือได้ออกมายืนยันถึงวัตถุประสงค์ของการของยิงจรวดส่งดาวเทียมเพื่อใช้ในทางสันติ แต่หลายประเทศได้ออกมาแสดงถึงความกังวล เนื่องจากจรวด Unha-3 ใช้เทคโนโลยีที่มีพื้นฐานเดียวกันกับขีปนาวุธข้ามทวีป นอกจากนั้นแล้ว เส้นทางการของวิถีจรวดยังใกล้เคียงกับพื้นที่ของประเทศเกาหลีใต้และหมู่เกาะทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น โดยจะผ่านเกาะ Baegryeong, Daecheong และ Socheong ข้ามมหาสมุทร ก่อนที่จะผ่านทางตอนใต้ของเกาะ Miyako และ Ishigaki ประเทศญี่ปุ่น ยังผลให้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้กำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัย หากจรวดของเกาหลีเหนือเกิดความผิดพลาดและหลุดเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ...

บทความ: เทคโนโลยี Locata: ทางเลือกใหม่ทดแทนเครื่องรับ GPS

ในปัจจุบันเครื่องรับสัญญาณจากระบบระบุพิกัดพื้นโลกด้วยดาวเทียม (เครื่องรับ GPS) มีขนาดเล็กและใช้งานแพร่หลาย เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันช่วยเสริมทักษะการอ่านแผนที่ให้ผู้ไม่มีความรู้เรื่องแผนที่สามารถอ่าน/เข้าใจ/หาเป้าหมายที่ต้องการในแผนที่บนเครื่องรับ GPS ได้ง่ายและน่าสนใจ จะเห็นว่ามีโฆษณาขายเครื่องรับ GPS ให้เห็นตามที่ต่างๆ อย่างดาษดื่น เช่น บริษัทรับปรึกษาปัญหากฎหมายนำเครื่องรับ GPS ไปใช้ติดตามตัวคู่สมรสผู้มีพฤติกรรมน่าสงสัย บริษัทเจ้าของรถบรรทุกติดตั้งเครื่องรับ GPS เพื่อคอยติดตามพฤติกรรมคนขับรถบรรทุกว่าหยุดรับประทานอาหารกลางวันที่ไหน ออกนอกเส้นทางหรือไม่ และประเมินเส้นทางที่จะทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง ผลที่ตามมาคือ เทคโนโลยีที่ควบคู่กันมาคือเครื่องส่งสัญญาณรบกวน GPS ซึ่งพัฒนาจนถึงขั้นชาร์จด้วยที่จุดบุหรี่บนรถยนต์ (เช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว) การจำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าวแม้จะผิดกฎหมายในบางประเทศแต่สามารถสั่งซื้อได้บนอินเตอร์เน็ต ผลกระทบสำคัญจากเครื่องมือดังกล่าวมีมากกระทั่งว่าสนามบินแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ ตั้งอยู่เลียบถนนสายหลักต้องใช้ความพยายามอย่างมากถึงขนาดลงทุนติดตั้งระบบต้านการรบกวนสัญญาณเพื่อติดตามการขึ้นลงของเครื่องบิน ทั้งนี้เนื่องจากอุปสรรคที่เกิดจากรถบรรทุกติดตั้ง GPS วิ่งผ่านไปมา กรณีพิพาทเนื่องจากการทะลุทะลวงของย่านความถี่ GPS จาก LightSquared Communications Network ?เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ของสัญญาณ GPS ...บทความ: การกำหนดชื่อเรียกอาวุธปล่อยของกองทัพสหรัฐอเมริกา

การกำหนดชื่อเรียกอาวุธปล่อยของกองทัพสหรัฐอเมริกา


previous 1 2 3 4 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap