หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา DTI TALK
DTI TALK
DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
DTI เริ่มทดสอบยานเกราะล้อยาง 8x8
DTI ประสบความสำเร็จในการทดสอบจรวดหลายลำกล้องขนาด 122 มม.
DTI Campus ตามหานักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมงานกับเรา
เยี่ยมชมรถยิงจรวด DTI
กองทัพบกได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ DTI เกี่ยวกับจรวด DTI-2
NARAI UAV01
Simulator ของ DTI
DTI มีการสัมมนาระหว่างนักวิจัยและหน่วยผู้ใช้งานเครื่องฝึกจำลองยุทธ์หรือ Simulator
ทดสอบระบบ Telemetry เพื่อติดตั้งที่หัวรบของ DTI-2
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
สาธิต Narai UAV พื้นที่สำนักพัฒนาภาค 4 จ.พัทลุง
DTI เปิด รป. โชว์ศักยภาพผู้นำจรวดแห่งอาเซียน
ใช้โดรนอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย ตอนที่ 1
DTI นำผู้แทนกองทัพร่วมสาธิต UAV
ใช้โดรนอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย ตอนที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap