หน้าแรก >> สื่อเผยแพร่ >> ข้อมูลสถิติ
สรุปผลการร้องเรียน
สรุปผลการร้องเรียนเรื่องทุจริตของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการตามภารกิจของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ


 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap