See other templatesSee other templates
Menu

เนื้อหา

คณะเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เข้าดูงาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - เยอรมัน


น.อ.ดร.อิสรา รำไพกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา และ ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้และต้นแบบ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และรับฟังการบรรยายในส่วนของงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย - เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ได้เข้าชมห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีอัตโนมัติ เทคโนโลยีแม่พิมพ์ และเทคโนโลยีการผลิต โดยมี คุณมานพ ทองแสง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์เป็นผู้ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา

 

 

ติดต่อ สทป.

  • contect 01สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
    อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • contect 03โทรศัพท์ : 0 2980 6688
  • contect 05แฟตซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Go to top