See other templatesSee other templates
Menu

เนื้อหา

ส่วนบัณฑิตศึกษา สทป. ต้อนรับ วท.มข. เข้าเยี่ยมชม สทป. และหารือด้านงานวิจัย

          เมื่อวันที่ 13 พ.ย.55 ดร.พรเทพ นิศามณีพงศ์ รองผู้อำนวยการ สทป. ฝ่ายสนับสนุน นำส่วนบัณฑิตศึกษา สทป. ต้อนรับ ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชม สทป. พร้อมประชุมหารือด้านวิชาการและงานวิจัยของ สทป. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารไคตั๊ก สทป.

 

dti_sc_kku01

dti_sc_kku07

dti_sc_kku08

dti_sc_kku09

dti_sc_kku10

dti_sc_kku12

dti_sc_kku13

dti_sc_kku14

dti_sc_kku15

ติดต่อ สทป.

  • contect 01สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
    อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • contect 03โทรศัพท์ : 0 2980 6688
  • contect 05แฟตซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Go to top