See other templatesSee other templates
Menu

เนื้อหา

สทป. มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          เมื่อวันที่ 14 ม.ค.56 ที่ผ่านมา ดร. พรเทพ นิศามณีพงษ์ รองผู้อำนวยการ สทป. พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ลำยอง แสนทวี ผู้อำนวยการส่วนบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่ส่วนบัณฑิตศึกษา ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่แก่ ดร.สุรพล ภัทราคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยร่วมกันในอนาคตระหว่าง สทป. และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

dti_20130114_sc_ku01

dti_20130114_sc_ku02

dti_20130114_sc_ku03

dti_20130114_sc_ku04

dti_20130114_sc_ku05

ติดต่อ สทป.

  • contect 01สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
    อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • contect 03โทรศัพท์ : 0 2980 6688
  • contect 05แฟตซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Go to top