See other templatesSee other templates
Menu

เนื้อหา

การป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนาโต้

tde logo1

          บรัสเซล – นาโต้กำลังมุ่งดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายในการป้องกันระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งรวมถึงเซนเซอร์และการตรวจวิเคราะห์พยานหลัก ฐานทางคอมพิวเตอร์ ภายในปี 2012

 

 

tde logo1

          บรัสเซล – นาโต้กำลังมุ่งดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายในการป้องกันระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งรวมถึงเซนเซอร์และการตรวจวิเคราะห์พยานหลัก ฐานทางคอมพิวเตอร์ ภายในปี 2012

 

nato1พลโท Kurt Herrmann ผู้อำนวยการหน่วยการสื่อสารและบริการข้อมูลของนาโต้ (NATO's Communications and Information Systems Services Agency) ได้กล่าวในงาน European Security Round Table Conference on European Cyber Security เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมาว่า นาโต้จะมีการเพิ่มเซนเซอร์เพื่อตรวจจับการบุกรุกเข้าระบบ เฝ้าระวัง ป้องกัน และการกู้ระบบเครือข่าย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์พยานหลักฐานทางทางคอมพิวเตอร์ด้วย

พล โท Herrmann ยังกล่าวเสริมด้วยว่า “ตอนนี้นาโต้ยังไม่มีระบบการเตือนล่วงหน้าอย่างแท้จริง และทุกคนก็กำลังต้องการนำเข้ามาอยู่ และความสามารถในการตรวจวิเคราะห์หลักฐานทางทางคอมพิวเตอร์นี้ถือเป็นก้าว สำคัญในทิศทางที่นาโต้กำลังดำเนินไป”

ก่อนหน้านี้ นาย Gabor Iklody ผู้ช่วยเลขาธิการนาโต้ ได้เปิดเผยประเด็นหลักของนโยบายการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งได้รับการ รับรองในที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศสมาชิกคราวก่อนว่า มีส่วนสำคัญ 3 ส่วนด้วยกัน ซึ่งก็คือ

  • ระบบเครือข่ายของนาโต้ – ทุกภาคส่วนของนาโต้ จะต้องอยู่ภายใต้การป้องกันส่วนกลางของนาโต้ภายในสิ้นปี 2012 ซึ่งหมายถึงการเฝ้าระวังเครือข่ายระบบตลอด 24 ชั่วโมง จะมีการเพิ่มเซนเซอร์ส่งสัญญาณและทีมงานปฏิบัติการเร็วที่คอยให้คำปรึกษาและ ช่วยเหลือประเทศสมาชิก ทั้งหมดนี้จะเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปี 2012
  • ปรับปรุงพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลของชาติสมาชิกที่นาโต้จะต้องพึ่งพาเมื่อมีเหตุวิกฤต ให้ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำของนาโต้
  • การป้องกันระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการขนส่ง พลังงาน และการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่ขณะนี้ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบระดับชาติของประเทศสมาชิก โดยนาโต้จะคอยให้คำปรึกษาเพื่อให้ประเทศต่างๆ สามารถมีระบบป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ในระดับที่นาโต้ต้องการ


การป้องกันระบบคอมพิวเตอร์นี้จะต้องพิจารณาถึงนโยบายปัจจุบันและนโยบาย ใหม่ของนาโต้ ซึ่งนาย Iklody กล่าวเสริมว่า นาโต้กำลังเน้นในเรื่องการป้องกัน (ด้วยการข่าวกรองและทางเทคนิค เช่น เพิ่มเซนเซอร์) โดยระบบคอมพิวเตอร์จะต้องมีความทนทานเพียงพอที่จะเผชิญการโจมตีและฟื้นตัว กลับมาได้

นาย Iklody ยังกล่าวต่อด้วยว่า รมว.กลาโหมของชาติสมาชิกนาโต้ ต้องการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง นาโต้กับ EU ในเรื่องนี้ ซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่างกัน โดยนาโต้จะดูแลเรื่องการทหาร การจัดการกับวิกฤติ และความมั่นคงของประเทศ ในขณะที่ EU จะดูแลในเรื่องอื่นๆ เข่น กฎระเบียบ

ที่มา http://www.defensenews.com/

ติดต่อ สทป.

  • contect 01สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
    อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • contect 03โทรศัพท์ : 0 2980 6688
  • contect 05แฟตซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Go to top