DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> สื่อเผยแพร่ วิดีทัศน์
วิดีทัศน์
previous 1 2 next
Show results per page
ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์
>>> Video
Added on April 28, 2017
0.00 Kb
อากาศยานไร้คนขับ (Fixed-Wing UAV)
>>> Video
Added on April 28, 2017
0.00 Kb
การสาธิตการยิงจรวด DTI-2 ฝีมือนักวิจัยของ สทป.
>>> Video
Added on April 28, 2017
0.00 Kb
แนะนำ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 2
Added on July 02, 2015
0.00 Kb
แนะนำ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 1
>>> Video
Added on April 28, 2017
0.00 Kb
จรวดหลายลำกล้อง DTI-1 : ก้าวแรกในการสร้างความมั่นคงโดยการ พึ่งพาตนเอง
>>> Video
Added on April 28, 2017
0.00 Kb
การเสวนา เรื่อง การบูรณาการขีดความสามารถภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนายานเกราะเพื่อการพึ่งพาตนเอง
>>> Video
Added on April 28, 2017
0.00 Kb
การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง อีกก้าว...ในการสร้างแสนยานุภาพให้กองทัพไทยด้วยการพึ่งพาตนเอง
>>> Video
Added on April 28, 2017
0.00 Kb
ความพร้อมของไทยสู่เส้นทางอาเซียน 2015 (ปาฐกถาพิเศษ ปี 2555) ช่วงที่ 5
>>> Video
Added on April 28, 2017
0.00 Kb
ความพร้อมของไทยสู่เส้นทางอาเซียน 2015 (ปาฐกถาพิเศษ ปี 2555) ช่วงที่ 4
>>> Video
Added on April 28, 2017
0.00 Kb
previous 1 2 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap