DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี
previous 1 2 next
Show results per page
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม สทป. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
Added on October 22, 2019
1.19 Mb
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม สทป. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
Added on October 22, 2019
1.92 Mb
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม สทป. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
Added on October 22, 2019
1.72 Mb
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
Added on June 28, 2019
2.04 Mb
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม สทป. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
Added on June 07, 2019
349.96 Kb
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม สทป. ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
Added on June 07, 2019
1.88 Mb
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม สทป. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
Added on June 07, 2019
945.24 Kb
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม สทป. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
Added on June 07, 2019
755.82 Kb
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม สทป. ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
Added on June 07, 2019
1.48 Mb
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม สทป. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
Added on April 17, 2019
1.72 Mb
previous 1 2 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap