DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง >> ปีงบประมาณ 2562
ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
previous 1 next
Show results per page
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้ิกันประเทศ เรื่อง เพิกถอน การยกเลิก การประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารและควบคุมหุ่นยนต์ สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด EOD Robot ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๒๐๘๗๖๘๖๔๖๖
Added on October 25, 2019
275.94 Kb
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสารและควบคุมหุ่นยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Added on October 18, 2019
260.01 Kb
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ยกเลิกงานจ้างปรับปรุงอาคารภายในส่วนโรงปฏิบัติการบรรจุดินขับ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 1 จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Added on October 18, 2019
247.46 Kb
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างสร้างวัสดุสำหรับวิจัยและพัฒนาระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์และแขนกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on October 16, 2019
96.39 Kb
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับพัฒนาระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะสำหรับใช้งานกับโทรศัพท์มือถือสมาร์มโฟน (Smart Phone)
Added on June 06, 2019
437.63 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่องประกาศยกเลิกการรประกวดราคา เลขที่ ปอ.๖๒-๐๑๐ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะสำหรับใช้งานกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on March 21, 2019
385.11 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
Added on March 18, 2019
272.02 Kb
previous 1 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap