DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง >> ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Show results per page
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเซนเซอร์พื้นฐานสำหรับการพัฒนา สำหรับโครงการ DTI Sensor สำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารระเบิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on June 26, 2019
329.19 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาซ่อมเครื่องทำความเย็นแบบ Chiller ขนาด 550 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on June 25, 2019
388.24 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างงานจัดจ้างสำรวจการรับรู ทัศนคติ และภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อ สทป. และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ถือประโยชน์ร่วมที่มีต่อ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก
Added on June 24, 2019
703.37 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุคลังระเบิดและยุทธภัณฑ์ สำหรับส่วนคุณภาพและความปลอดภัย โรงปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on June 25, 2019
324.79 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมและแสดงผลแบบกราฟิกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on June 24, 2019
363.46 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทกล้องสำหรับความปลอดภัยทางวิศวกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on June 24, 2019
337.73 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on June 21, 2019
300.43 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ สำหรับส่วนบัณฑิตศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on June 25, 2019
285.39 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งและควบคุมระบบสนามฝึกยิงปืนยุทธวิธีเสมือนจริง โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องช่วยฝึกใช้อาวุธเสมือนจริงขั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on June 25, 2019
400.12 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งและอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ชุด ส่วนงานกิจการพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on June 25, 2019
345.91 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap