DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง >> ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 next
Show results per page
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานชนิดพลาสติกวัสดุผสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Added on October 18, 2019
292.52 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on October 17, 2019
1.02 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือควบคุมคุณภาพเพื่อใช้พัฒนาห้องปฏิบัติการต้นแบบรวดเร็ว (Rapid Prototyping Laboratory) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
Added on October 08, 2019
296.06 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน แบบนั่งสองตอนท้ายบรรทุก จำนวน 2 คัน และรถบรรทุกส่วนบุคคลแบบกระบะบรรทุก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on October 03, 2019
263.12 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตู้พร้อมพนักงานขับรถ 1 คัน โรงปฎิบัติการ จังหวัดนครสวรรค์ ของโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on October 03, 2019
230.96 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืช ภายในโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on October 03, 2019
37.05 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวกและสัตว์กัดแทะและป้องกันนกพิราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on October 03, 2019
148.77 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด - อาคาร สป. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on October 02, 2019
41.44 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องจักรทั่วไปงานผลิตจรวด สำหรับโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา1 จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก
Added on October 02, 2019
274.13 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับวิจัยและพัฒนาระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์และแขนกล สำหรับโครงการวิจับและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on October 02, 2019
298.50 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap