DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง >> ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 next
Show results per page
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรนักบิน UAV โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานของระบบยานไร้คนขับ (D43) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on August 20, 2019
354.94 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาระบบแสดงผลทางยุทธวิธี (BMS) และระบบนำทาง (Navigation) บนรถฐานยิง และรถควบคุมสั่งการ DTI-1G โครงการวิจัและพัฒนาระบบจรวดแบบนำวิถี DTI-1G โดยวิธีคัดเลือก
Added on August 19, 2019
196.88 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกระบอกไฮดรอลิคเครื่องกดแกน สำหรับส่วนปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on August 16, 2019
341.85 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื้อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ สำหับห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on August 16, 2019
434.08 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงาน (แจ้งวัฒนะ) โดยวิธีคัดเลือก
Added on August 14, 2019
333.09 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแผ่นเกราะป้องกันอันตรายจากสะเก็ดระเบิดให้กับ จนท.จุดจรวด
Added on August 13, 2019
307.73 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด High mast ๔ จุด

Added on August 13, 2019
321.54 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ตามวงรอบ จำนวน ๒ คัน สำหรับโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on August 09, 2019
355.20 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ไฟฟ้า MDB พร้อมติดตั้ง สำหรับส่วนปฏิบัติการโลหการและวัสดุ ฝ่ายโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on August 09, 2019
359.80 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงกั้นจราจรปิดเปิดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด สำหรับส่วนปฏิบัติการโลหการและวัสดุ ฝ่ายโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on August 20, 2019
400.19 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap